Për ne

Bullart Construction është një kompani ndërtimi e cila është e angazhuar në plotësimin e punimeve në ndërtimtari, përpunimin e drurit, ndërtimin e shtëpive të montuara dhe të gjitha llojet e ndërtimit në bazë të principit “çelës në dorë”. Fabrika për prodhim është e locuar në fshatin Smillkovcë ndërsa mbulon një sipërfaqe prej 1000m2, është e pajisur me makina që shërbejnë për përpunimin e ashpër dhe të hollë të drurit, prodhimin e elementeve gjysmë të fabrikuara dhe plotësisht të fabrikuara për ndërtimin e objekteve . Brenda fabrikës të prodhimit është e vendosur pjesa administrative dhe projektuese e cila shërben për pranimin e klientëve, përpunimin e projekteve dhe monitorimin e vazhdueshëm të procesit të prodhimit.Kompania jonë që nga fillimi I ekzistëncës së saj është e dedikuar për punë me kualitet të lartë dhe plotësimin e të gjitha nevojave që keni në ndërtimtari.Qëllimi kryesor I kompanisëështë promovimi I drurit si material ndërtimor nga natyra, I lirë dhe I rinovueshëm, I cili gjithashtu është pjesë e pandashme e traditës maqedonase në ndërtimtari.Përmes angazhimit të vazhdueshëm për ndërtimin e objekteve ekologjike dhe efikas të energjisë, Bulart Construction synon të kontribuojë në cilësinë e jetës së përfituesve dhe njëkohësisht të kontribuojë në ruajtjen e natyrës, duke siguruar një të ardhme më të mirë për të gjithë. Bulart construction ofron përpunim të shpejtë dhe cilësor të të gjitha punëve në ndërtimtari duke përfshirë shërbimet për lyerje, elektrikë, ujsjellës, shërbime sanitare dhe shumë shërbime të tjera të zejeve të nevojshme për shtëpinë tuaj ose zyrën ku punoni. Bulart construction bën projektimin e ideve tuaja për të gjitha llojet e objekteve të kategorisë 4 dhe 5 si dhe projekte për enterier për objektet të përfunduara tashmë.Projektet janë të paraqitura përmes vizatimeve teknike dhe hapsirave të përshtatshme vizuale.
Transporti i Bulart Construction përfshinë edhe kamionin Mercedes 1317 me vinç hidraulik HIAB 100, me gjatësi prej 9 metrash dhe me njëkapacitet mbajtës prej 500 kg/9m. përvec që shërbenë për nevojat e kompanisëështë në dispozicion për të kryer edhe punët tuaja të duhura.
Bulart Construction ofron prerjen dhe përpunimin e materialit që ju do ta caktoni, në bazë të dimenzioneve dhe mënyrës për përpunimin e elementeve. Si shërbim shtesë, kompania jonë ofron analizë të kontruksioneve të kulmit në mënyrë të detajuar për të gjitha elementet e duhura për ta realizuar.